Όροι και Προυποθέσεις

Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους χρήσης και ασφάλειας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα. Όλο το υλικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων. Το υλικό που υποβάλλουν οι χρήστες, προστατεύεται από τη νομοθεσία που διέπει κάθε χώρα.

Άδεια χρήσης

Χορηγείται άδεια να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο του υλικού που βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα (πληροφορία ή κώδικας) για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Αυτή είναι χορήγηση αδείας και όχι μετάβαση τίτλων ιδιοκτησίας και στα πλαίσια της παρούσας άδειας δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από το Lifecycles.gr ανά πάσα στιγμή. Μετά την λήξη της αναφερόμενης άδειας ή όταν δεν θα χρειάζεστε το υλικό πλέον, θα πρέπει να το καταστρέψετε ανεξαρτήτως της μορφής του (ψηφιακό ή εκτυπωμένο).

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή υλικό. Αυτές οι διασυνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας και δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την ιστοσελίδα ή ότι έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων ή ότι διεκδικούμε τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού.

Άρνηση ευθυνών

Το υλικό του Lifecycles.gr δίδεται "όπως ακριβώς είναι". Το Lifecycles.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των μη-ρητών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το Lifecycles.gr δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του ή σχετικά με τα υλικά ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτό.

Αναθεωρήσεις και διορθώσεις

Το υλικό που εμφανίζεται στο Lifecycles.gr μπορεί να περιλαμβάνει, τυπογραφικά, τεχνικά ή φωτογραφικά λάθη. Το Lifecycles.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή τωρινό. Το Lifecycles.gr ή οι χρήστες του, μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το Lifecycles.gr ωστόσο, δεν κάνει οποιαδήποτε δέσμευση να ενημερώνει το υλικό του.

Σύνδεσμοι

Το Lifecycles.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα αυτή και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των εν λόγω τόπων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει έγκριση από το Lifecycles.gr. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Tροποποιήσεις όσον αφορά τη χρήση

Το Lifecycles.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε πως δεσμεύεστε από την εκάστοτε έκδοση της σελίδας Όροι χρήσης και ασφάλειας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιοσδήποτε νομικός ισχυρισμός που αφορά το Lifecycles.gr θα διέπεται από τους νόμους της χώρας της Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Life Cycles 2018 © Bike Shop